pre Loader

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

Szakma neve

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens

Ágazat neve

Szociális

Szakmajegyzék száma

5 0923 22 04

Képzés időtartama

Érettségire épülő 2 éves

Szociális és gyermekvédelmi szakasszisztens szakma

Szociális ágazat képzése, amely érettségire épül és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, a gyermekjóléti szolgáltatások és gyermekvédelmi szakellátás területén kompetenciájába tartozó feladatok tekintetében önállóan vagy felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi feladatait. A különböző életkorú, segítséget igénylő személyek, gyermekek, családok számára nyújt segítséget az életvezetésben, valamint intézményi keretek között biztosít támogatást problémáik megoldásában. Tematikus, terápiás csoportok működését segíti, közösségi programokat szervez. Adminisztrációs, a munkaszervezetben döntés-előkészítési feladatokat lát el. Képes a szakmai információk gyűjtésére, értékelésére, információforrások kezelésére. Munkája során kapcsolatot tart a szociális igazgatás szerveivel, a gyámhatóságokkal, a szociális és gyermekjóléti alapellátásba, a szociális alap és szakosított ellátásba tartozó szolgáltatásokkal és intézményekkel, a